Dokumentai

Žemiau rasite visus būtinus Rudens pamainos stovyklautojo dokumentus ir informaciją apie jų pateikimą. Jei kyla klausimų, rašykite ar skambinkite, mielai jums padėsime!

Pagrindiniai stovyklos dokumentai:

SUTARTIS SU VAIKO TĖVAIS (GLOBĖJAIS) Pildo tėvai / globėjai. Užpildomi 2 sutarties egzemplioriai: viena kopija jums, kita – stovyklos organizatoriui.

DALYVIO ANKETA Pildo stovyklautojas (vaikas).

TĖVŲ SUTIKIMO RAŠTAS Pildo tėvai / globėjai.

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS Pildo tėvai / globėjai.

Pagrindinius stovyklos dokumentus prašome pateikti vienu metu. Galite:

  • Elektronines dokumentų versijas atsiųsti el. paštu info@latgaja.lt (dokumentai turi būti pasirašyti ir skenuoti, o failo pavadinime turi matytis vaiko vardas, pavardė). Tokiu atveju, dokumentų originalus su parašais atsivežti į stovyklą ir pateikti registracijos metu;
  • Užpildytus, pasirašytus dokumentus atvežti į mūsų būstinę (darbo dienomis 16–19 val.): Antakalnio atvirą jaunimo centrą, Antakalnio g. 84A, Vilnius. Jei šiomis valandomis atvykti negalite, dokumentus taip pat galite tiesiog įmesti į centro pašto dėžutę;
  • Dokumentus į mūsų būstinę atsiųsti paprastu paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad vaiko medicininės pažymos pateikti stovyklai nebereikia, bet prašome atsižvelgti į Sutarties su tėvais 2.3. punktą:

Jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovykloje gali turėti įtakos jo sveikatai, pasirašant šią sutartį pateikti medicininę pažymą apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas. Raštu (Tėvų sutikimo rašte) informuoti apie vaiko sveikatos sutrikimus ir spec. poreikius, į kuriuos turėtų atsižvelgti stovyklos organizatorius.

Visi vaikai stovyklos laikotarpiui draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo polisas.

Labdaros fondo „Vienybė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.