Z1 Gaublys kultūros

Apie pamainą 5 sakiniais. Paslaptingas mitologijos pasaulis, gerklinės dainos kalnų viršūnėse, galvą susukantys ritmai, giliai įsišaknijusios visuomeninės santvarkos tradicijos, bauginančios ir žavinčios mirusiųjų šventės… Šioje pamainoje bandysime apkeliauti artimus ir tolimus pasaulio kampelius beigi kiekviename iš jų atrasti kažką pamatinio ir svarbaus. Besisukant gaubliui pilnam kultūros, meno, tradicijų ir papročių, ieškosime ir brėšime paraleles su Lietuva – mūsų tradicijomis, kultūra, identitetu. Juk save, savo šalį ir kultūrą geriausiai gali pažinti per kito pažinimą!

Kviečiame visus tuos, kurie nieko nežino apie svetimus kraštus, ir tuos, kurie mano, jog jau viską žino; tuos, kuriuos traukia pasaulio įdomybės ir tuos, kurie nori išnarplioti ir įsigilinti į savo kultūrinę tapatybę.

Apie pamainą trumpai. Tai pamaina apie įvairius kultūrinius reiškinius iš viso pasaulio ir jų atspindžius, paraleles lietuviškoje kultūroje.

Ką išmoksi / sužinosi šioje pamainoje? Šiais laikais dažnai svetimą šalį ar regioną siejame su tam tikrais išpopuliarintais stereotipais, tad tikimės, jog šioje pamainoje pavyks susipažinti su įvairiais pasaulio kultūriniais reiškiniais, apie kuriuos žinome mažiau, iš naujų perspektyvų pažvelgti ir įsigilinti į svetimas (o gal ir visai artimas?) tradicijas, papročius, meną. O taip pat stebėti ir aiškintis, kaip pamatiniai kultūriniai dalykai vis dar veikia šiuolaikiniame pasaulyje, padeda formuoti etninę ir pilietinę tapatybes, ką tokio pat/panašaus/visiškai kitokio galime rasti mūsų šalies kultūroje. Žinoma, kaip ir bet kurioje kitoje pamainoje, daug žaisime, dainuosime, kursime, draugausime ir bendrausime, tad turbūt išmoksi (gal prisiminsi?), kaip būti geru žmogumi, vertinti draugystę, komandinį darbą, atvirumą ir visus kitus „atgajietiškus“ dalykus!

Į kokius klausimus ieškosim atsakymų? Kas aš toks? Kas tu toks? Kodėl taip, o ne kitaip? Kas yra sociokultūrinė kompetencija? Ką tau sako kalbantysis būgnas? Iš kur atkeliavo mūsų vardų reikšmės? Kas šiandien pietums? Kas yra „sūkis“? Taip pat labai tikimės, kad ir pats atkeliavęs užduosi mums visokių klausimų ir galėsime visi vieni kitų pamainoje smagiai klausinėti beigi atsakinėti.

P.S. Susitiksim kultūros gaublio sūkiuose!

GRĮŽTI Į PAMAINŲ SĄRAŠĄ

REGISTRUOTIS