S4 Už laisvę, tėvynę ir tave

Apie pamainą 5 sakiniais. Vanagas, Tigras, Siaubūnas, Daumantas,… – neužmirštami didvyrių slapyvardžiai, kurie savyje slepia didžiulius žygdarbius, nenumaldomą laisvės troškimą ir pasiaukojimą laisvės vardan. Dešimtys tūkstančių lietuvių moterų ir vyrų begalinio ryžto vedami priešinosi griežtai ir negailestingai sovietų valdžiai. Aukštai iškėlę galvas, pilnomis išdidumo krūtinėmis jie užstojo Lietuvą nuo negandų, mūšio aidų ir kulkų paliekamų žaizdų. Be jų nebūtų lietuviško rašto, dainų, pasirinkimo laisvės, galimybės tarti lietuviškus žodžius, džiaugtis gaiviu oro gurkšniu gimtame krašte. Pamainos metu patys atkursim kasdienį partizanų gyvenimą, paminėsim didžiausius laimėjimus, džiaugsmus ir pergales. Nepamiršime atkartoti, kaip laisvės gynėjai minėjo tokias didžias šventes kaip šv. Kalėdos, Žolinės ar netgi vestuvės! Stovyklavietėje skambės partizaninės dainos, svarbią informaciją iš lūpų į lūpas perduosime parolių pagalba, kursime savo apygardas ir slapyvardžius.

Apie pamainą trumpai. Už laisvę, tėvynę ir tave – tai istorinė pamaina, skirta atminti 1944–1953 metais vykusias laisvės gynėjų kovas, patirti jų žygius, pasirinkimus ir turėti stiprybės ir kantrybės kovoti už savo šalį.

Ką išmoksi / sužinosi šioje pamainoje? Ar žinojote, kad dešimtys tūkstančių Lietuvos laisvės kovotojų priešinosi sovietinei okupacijai beveik 10 metų? Jų pagrindinis tikslas buvo nepriklausoma ir demokratiška Lietuvos Respublika.

Į kokius klausimus ieškosim atsakymų? Kaip laisvės kovotojų žygdarbiai paveikė tautiečių gyvenimus ir mus? Kaip buvo ieškoma pagalbos svetur, siekiant atkurti nepriklausomą Lietuvą? Su kokiais sunkumais akis į akį susidūrė Lietuvos laisvės kovotojai?

P.S. Kas gi mus nugalės

Jei mes mirti nebijome,

Jeigu mes nugalėjome mirtį.

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas

GRĮŽTI Į PAMAINŲ SĄRAŠĄ

REGISTRUOTIS