Kuo Atgaja išskirtinė?

Stovykloje kasmet įgyvendinamos įvairios kultūrinės teatrinės edukacinės programos, kuriose vaikai supažindinami su Lietuvos kultūriniu paveldu, ugdomos ir brandinamos tautinės vertybinės nuostatos, plečiamos lietuviškų tradicijų, papročių pažinimo galimybės, lietuviškumo sąvokos supratimo ribos, ieškoma savitų kūrybinių raiškos būdų.

Pasirinkdami skirtingus istorinius laikotarpius, kultūrinius procesus, skirtingas meno rūšis ir formas, skatiname stovyklautojus įsijausti į tam tikro laikotarpio aktualijas, iš naujo išgyventi įvairius istorinius įvykius, taip patiems suprantant ir įvardijant žmogiškąsias vertybes.

Jei istorinėje pamainoje norime suprasti, ką Lietuvai ir lietuviams reiškė spaudos draudimo metai, mes šį laikotarpį kuriame ir išgyvename patys – atsiranda ir caras, ir žandarai, ir knygnešiai, ir slaptos misijos – atkartojame ir išgyvename istorijas, taip patys pajausdami to laikmečio dvasią, suprasdami, kodėl tai vyko, kodėl tai buvo ir iki šiol yra taip svarbu. Jei teatro pamainoje bandome suprasti, kas yra pantomima, mes nestebime, kaip profesionalai ją kuria – kuriame kartu, nuo grimo, aprangos, scenos dekoracijų iki tapimo režisieriais ir aktoriais. Ir taip visose pamainose, visomis temomis – viską išgyvename, patiriame ir suprantame patys.

Kiekvieną vakarą visi stovyklautojai Atgajoje susirenka prie laužo – čia dainuoja Atgajos ir bardų dainas, šoka lietuvių liaudies šokius. Bendrystė ir geros emocijos prie laužo – tai dar vienas būdas suartėti, patirti neišdildomų įspūdžių, ugdyti savo emocinį intelektą. Po laužo vaikai grįžta į stovyklos šeimos vakarą, kur dalijasi dienos įspūdžiais, dėkoja vieni kitiems taip mokydamiesi išreikšti jausmus, pasakoti ir kalbėtis. Stovykla vaikams ir vadovams tampa savotiška gyvenimo pamoka, kurioje atrandamos ir įprasminamos naujos vertybės.

Stovykloje itin svarbi nuolatinė kūryba, saviraiška ir bendruomeniškumas – visa tai stiprina vaikų asmenines savybes, padeda įgauti pasitikėjimo savimi ir kitais bei drąsiai eksperimentuoti ir ieškoti. „Lietuvos atgajoje“ per atvirą, nuoširdų bendravimą ir santykį su kitais stovyklautojais bei vadovais vaikams tampa lengva atrasti naujus gebėjimus bei pomėgius, geriau pažinti save ir kitus.

Stovyklos dienotvarkė:

8:30 Žadinimas, mankšta, švara

9:30 Pusryčiai, tvarkymasis

10:30 Ryto programa: ryto akademijos – kūrybiniai, sportiniai, bendravimo užsiėmimai šeimose. Įvadas į dienos temą, kūrybinės ir komandinės užduotys

13:30 Pietūs

15:00 Dienos programa: teminė dienos veikla – žaidimai, įvairios užduotys, teatras, kinas, dainos, maudynės, žygiai ir kt.

16:30 Pavakariai

16:45 Pavakarės programa: teminės dienos veiklos tęsinys, dienos užduočių pristatymas

19:30 Vakarienė

20:15 Vakaro programa: šeimų pasirodymai, šokiai ir dainos prie laužo, stovyklos paštas

21:45 Naktipiečiai

22:00 Dienos įspūdžiai šeimynose: šeimos vakaras – dienos patirčių, išgyventų jausmų aptarimas, istorijų pasakojimas, lopšinės

23:00 Poilsio laikas

Vaiku-ir-jaunimo-vasaros-stovykla-Lietuvos-atgaja-2