Apie

Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla „Lietuvos atgaja“ kilo iš idėjos sukviesti užsienio lietuvių vaikus, išsibarsčiusius po visą pasaulį, pažinti savo protėvių šalį, papročius ir kultūrą, suvokti savąjį identitetą, tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius. Stovykla atvira visiems vaikams. Šiandien stovyklos idėja ir tikslai ypač aktualūs, nes stiprindami tautines, kultūrines vertybes, ugdome pilietiškumą ir meilę savo kraštui. „Lietuvos atgają“ nuo 1993 m. rengia Labdaros fondas „Vienybė“ bei VšĮ Švietimo ir kultūros centras „Jaunimas vaikams“.

Kuo Atgaja išskirtinė?

Vasara Atgajoje

2019 m. pristatytas režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmas apie stovyklą „Lietuviškos vasaros beieškant“: