Kaina

Kaip apmokėti kelialapį į Pavasario Atgają? Užsiregistravus į stovyklą, prašome registraciją patvirtinti apmokant visą kelialapio kainą. Jei apmokėti šiek tiek vėluosite ar neturite galimybės iš karto sumokėti visos sumos, parašykite mums el. paštu info@latgaja.lt – tai galime suderinti.

Kaina. 6 dienų pamainos kaina – 180 eurų.

Papildomi mokesčiai. Neturintiems draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, papildomai prašome sumokėti 2 Eur. Stovyklautojai stovyklos laikotarpiui bus apdrausti „If“ draudimu.

Mokėjimas. Mokėti prašome banko pavedimu į stovyklos rengėjo Labdaros fondo „Vienybė“ sąskaitą. Mokėjimo pavedime būtinai nurodykite stovyklautojo vardą ir pavardę.

Labdaros fondas „Vienybė“

Įm. kodas 192000131

Sąsk. nr.: LT76 7044 0600 0622 5451

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Jei esate rezervavę vietą stovykloje (ir net apmokėję kelialapį), tačiau pasikeitus planams negalite važiuoti į stovyklą, prašome kuo skubiau mums pranešti, nes Jūsų vietą galėsime pasiūlyti kitiems. Sumokėtą įmoką grąžinsime pateikus prašymą.