Dokumentai

Pagrindiniai stovyklos dokumentai:

Pagrindinius stovyklos dokumentus prašome pateikti vienu metu, ne vėliau nei 10 darbo dienų iki stovyklos pradžios. Galite:

  • Elektronines dokumentų versijas atsiųsti el. paštu info@latgaja.lt (dokumentai turi būti pasirašyti ir skenuoti, o failo pavadinime turi matytis vaiko vardas, pavardė, pamaina). Tokiu atveju, dokumentų originalus su parašais atsivežti į stovyklą ir pateikti registracijos metu;
  • Užpildytus, pasirašytus dokumentus atvežti į mūsų būstinę (darbo dienomis 13-17 val.): Antakalnio atvirą jaunimo centrą, Antakalnio g. 84A, Vilnius;
  • Dokumentus į mūsų būstinę atsiųsti paprastu paštu.

SUTARTIS SU VAIKO TĖVAIS (GLOBĖJAIS) Pildo tėvai / globėjai. Užpildomi 2 sutarties egzemplioriai: viena kopija jums, kita – stovyklos organizatoriui.

DALYVIO ANKETA Pildo stovyklautojas (vaikas).

TĖVŲ SUTIKIMO RAŠTAS Pildo tėvai / globėjai.

Į stovyklą su savimi taip pat būtina atsivežti (iš anksto pristatyti nereikia):

VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ (forma Nr. 027 1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją. Stovyklos dalyviui neturint šio pažymėjimo, stovyklos organizatorius, remdamasis Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų vasaros poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, neturi teisės vaiko priimti į stovyklą.