Z4 Tegyvuoja utopija!

Apie pamainą 5 sakiniais. XX a. 4-asis dešimtmetis, Europoje tvyro karo nuojauta. Lietuva, suvokdama sudėtingą savo geopolitinę situaciją, ryžtasi įgyvendinti intelektualo K. Pakšto idėją – perkelti visą lietuvių tautą į Pietų Ameriką. Su kokiais iššūkiais susidurs bendruomenė, nepažįstamame krašte iš naujo kurianti savastį, tradicijas ir kultūrą? Kaip klostysis jos santykiai su tautiečiais, likusiais gyventi senojoje, tarp dviejų besivaržančių megavalstybių įsiterpusioje teritorijoje? Kur nuves ir kokią įtaką demokratijai, laisvei, vienybei turės tokios utopinės idėjos įgyvendinimas?

Apie pamainą trumpai. Istorinė-fantastinė pamaina apie bendruomenės kūrimą.

Ką išmoksi / sužinosi šioje pamainoje? Tai priklauso tik nuo tavęs paties – tavo įsitraukimo, dedamų pastangų ir sau keliamų iššūkių.

GRĮŽTI Į PAMAINŲ SĄRAŠĄ

REGISTRUOTIS