S5 Kiek tavyje balto?

Apie pamainą 5 sakiniais. Tai baltų kultūros, istorijos ir kovų kupina pamaina. Čia sutiksime vaidilutes, krivius, įsisuksime į istorinius verpetus, naujam gyvenimui prikelsime daug pamirštų tradicijų, Lietuvos miškuose aidėjusių dainų ir su milžiniška energija atšoktų šokių. Ar atspėtum, kuo Lada susijusi su baltų kultūra? Kam kadaise buvo naudojami meškų ar lūšių nagai? O kiek tavyje balto?

Apie pamainą trumpai. Tai pamaina, skirta baltų kultūrai ir istorijai.

Ką išmoksi / sužinosi šioje pamainoje? Į kokius klausimus ieškosim atsakymų? Ką baltai veikė, kai saulelė išbrėkšdavo? Su kokiais sunkumais susidurdavo per dienelę? Ar žinai, kaip susiformavo mūsų lietuviškas raidynas? Pamainoje ne tik susipažinsi su baltais iš istorinės, kultūrinės perspektyvos, įsijausi į jų gyvenimą, bet ir pažvelgsi dar giliau: nuo ko gi viskas prasidėjo? Ar štai tokią Lietuvą, kurios šimtmetį švenčiame, įsivaizdavo mūsų protėviai baltai? Ar aš puoselėju Lietuviškas tradicijas? Ar tikrai žinau, kas toks esu?

P. S. Susirūpinimas atstatyti  nuoseklų, prasmingą dievų pasaulį ne tik netrukdė, o tiesiog skatino mus domėtis kasdienių žmonių gyvenimu, persunktu giliu religiniu jausmu, kuriame darbas ir šventės, papročiai, apeigos ir tikėjimai tampriai tarpusavyje surišti leido žmonėms gyventi dermėje su jį supančia gamta. Su dvasiniu ir dievišku pasauliu įprasmindami jo veiklą, jo gestus ir žodžius, paversdami ženklais atspindinčiais vientisą tautinę kultūrą. Juk tautos kultūra yra jos vaizduotė, jos sąmonė, jos atmintis.“ – A. J. Greimas.

GRĮŽTI Į PAMAINŲ SĄRAŠĄ

REGISTRUOTIS